Sektoreko laugarren greba egunak eta ikasturteko lehenengoak oso jarraipen zabala izan du itundutako Gizarte Ekimeneko ikastetxeetan, %65eko jarraipena gaindituz

Patronalek sektoreko aldarrikapenei erantzun ezean, mobilizazioak indartu beste biderik ez digute utziko Azaroari begira

Pasa den ikasturtean gauzatutako 3 greba egunei jarraipena emanez, gaurkoan sektoreko laugarren greba greba egunera eta ikasturte honetako lehenengora deituak zeuden itundutako Gizarte Ekimeneko ikastetxeetako 9.000 langiletik gora. EAEko itundutako ikastetxeen %70a inguru dira eta 120.000 ikasle ingururi ematen diote zerbitzua.

Grebak izan duen jarraipena oso zabala izan da, aurreko hiru greba egunek izandakoaren oso antzekoa, ikastetxe eta etapa batzuetan %80tik gorakoa izanik.

Gaurkoan Bilbon gauzatutako manifestazioan langileek izandako parte hartzea ere oso zabala izan da, EAEko hiru lurraldeetako milaka langile batu garelarik bertan.

Bihar sektoreko bostgarren greba eguna izango da, eta sindikatuok dauzkagun aurreikuspenen arabera, langilegoaren gehiengoaren babesa izango du biharkoak ere.

Langileak mobilizazio eta grebei ematen ari diren babesa ikusita, patronalek gure aldarrikapenei erantzunik ematen ez dieten bitartean, sektorean ordezkaritza dugun sindikatuak mobilizazioa bultzatzen jarraituko dugu. Patronalen aldetik erantzunik egon ezean beraz, adostuta daukagun eta Azarorako 4 greba egun jarraian barenratzen dituen mobilizazio egutegiarekin aurrera egingo dugu.

Sektore honetan ia hamar urte daramatzagu hitzarmena berritu gabe eta eroste-ahalmenaren galera metatuak %10etik gorakoak dira. Pedagogien modernizazioa, digitalizazioa eta hezkuntza-berrikuntza langileon kontura joan da, lan-kargak handituz jasanezinak izateraino. Sektore honetako langile-kidego batzuk (hezkuntza-laguntzako espezialistak eta haur-hezkuntzako lehen zikloko langileak) ugalduz joan dira azken urteotan, kopuruz eta prekarietatez, eta horiek dira, hain zuzen, feminizatuenak eta baldintzarik txarrenak dituztenak; hori dela-eta, premiazkoa da baldintza horiek hobetzeari ekitea. Jaiotza-tasa gutxitu izanak eragina izan du ikastetxe horietan, eta haur-hezkuntzako lehen mailetan hasi dira langileak kaleratzen. Bestalde, zerbitzuen azpikontratazioa ere zabalduz doa, eta horrek kidego jakin batzuen lan-baldintzak prekarizatzea ekarri du bere baitan; 1-DBH eta 2-DBHko irakasleak parekatzea egiteke dago oraindik; eta beharrezkoa da, halaber, Lanbide Heziketa gehiago arautzea.

Gure eskakizun nagusiak, hitzarmena berritzeari begira, honako hauek dira:

Enplegua:

Akordio bat, enpleguari eusteko eta gelak balizko ixtearen eraginpeko pertsonala birkokatzeko.

Soldatak:

Eroste-ahalmena berreskuratzea.

1-DBHko eta 2-DBHko irakasleen soldatak parekatzea.

Lanaldia eta lan-kargak:

Irakasleen kasuan, ordu osagarriak erreserbatzea eskolak prestatzeko eta ikasleen jarraipena egiteko, zein urtean dedikazio ez presentzialeko 70 orduren aitortza.

Administrazio eta Zerbitzuetako pertsonalarentzat, lanaldia murriztea.

Lanbide Heziketan lanaldiaren banaketa adostea.

Bereziki prekarizatuen eta feminizatuen dauden kidegoen lan-baldintzak hobetzea.

Hezkuntza-laguntzako espezialistak: haien lana irakaskuntza-izaerakotzat hartzea, ordu osagarriak ematea lana prestatzeko eta ikasleen jarraipena egiteko, lanaldia modu erregularrean banatzea irailaren 1etik ekainaren 30era arte…

Haur-hezkuntzako lehen zikloko pertsonala: haien lana irakaskuntza-izaerakotzat hartzea, lanaldia murriztea, ordu osagarriak ematea lana prestatzeko eta ikasleen jarraipena egiteko.

Euskal Herria, 2018ko Urriaren 9an.

El cuarto dia de huelga en el sector y el primero en este curso escolar en los centros concertados de enseñanza de Iniciativa Social ha tenido un amplisimo seguimiento: superior al 65%

En caso de que las patronales no respondan a las reividindicaciones del sector, no nos dejarán otra vía más que dar continuidad e intensificar las movilizazciones de cara a Noviembre

Dando continuidad a las 3 jornadas de huelga realizadas el curso pasado, las/os más de 9.000 trabajadoras y trabajadores de los centros concertados de Iniciativa Social, que representan el 70% de los colegios concertados de la CAPV y dan servicio a unos 120.000 alumnos/as, estaban llamadas/os hoy al cuarto día de huelga en el sector y el primero en este curso escolar.

El seguimiento que ha tenido la huelga ha sido amplisimo, muy parecido al registrado en las 3 jornadas de huelga anteriores y llegando a superar el 80% de seguimiento en muchas etapas y centros.

La participación de las trabajadoras/es del sector en la manifestación celebrada en Bilbao también ha sido masiva habiendo reunido a miles de trabajadoras y trabajadores de los tres territorios de la CAPV.

Mañana será el quinto día de huelga en el sector, y según las previsiones que tenemos los sindicatos también será secundado mayoritariamente por las plantillas de los centros.

Teniendo en cuenta el apoyo masivo de las plantillas a la movilizazción y la huelga, mientras las patronales sigan sin dar respuesta a nuestras reivindicaciones, los sindicatos con representación en el sector seguiremos impulsando la movilización. Así, en caso de que no haya respuesta por parte de las patronales seguiremos adelante con el calendario de movilizaciones acordado que incluye 4 días de huelga para el mes de Noviembre (desde el 27 al 30 de noviembre).

Llevamos ya casi diez años sin renovar el convenio en el sector y acumulamos una pérdida de poder adquisitivo superior al 10%. La modernización de las pedagogías, su digitalización y la innovación educativa está corriendo a cargo de las plantillas, lo que en la práctica ha supuesto un aumento considerable de las cargas de trabajo, hasta el punto de ser insostenibles. Algunos colectivos del sector, Especialistas de Apoyo Educativo y las trabajadoras del primer ciclo de educación infantil, (“casualmente” los más feminizados y con condiciones laborales especialmente precarias) han ido creciendo en número y precariedad durante estos años y urge abordar una mejora de sus condiciones. El descenso de la natalidad está empezando a repercutir en estos centros, con despidos en los primeros cursos de Educación Infantil. La subcontratación de servicios en los centros se está extendiendo con la consiguiente precarización de las condiciones de trabajo de ciertos colectivos, la equiparación entre los docentes de ESO 1 y ESO 2 sigue pendiente y es necesaria una mayor regulación de la Formación Profesional.

Nuestras principales reivindicaciones para la renovación del convenio son las siguientes:

Empleo:

Un acuerdo para el mantenimiento del empleo y la recolocación del personal afectado por el previsible cierre de aulas.

Salarios:

Recuperación del poder adquisitivo

Equiparación salarial entre profesorado de ESO 1 y ESO 2

Jornada y cargas de trabajo:

Para el personal docente, reserva real de horas complementarias para la preparación de clases y seguimiento del alumnado y reconocimiento de 70 horas de dedicación no presencial.

Reducción de jornada para el personal de Administración y Servicios

Formación Profesional: acordar la distribución de la jornada

Mejora de las condiciones laborales de colectivos especialmente precarizados y feminizados:

Especialistas de Apoyo Educativo: consideración de labor docente, reconocimiento de horas complementarias para la preparación del trabajo y seguimiento del alumnado, distribución de la jornada de manera regular del 1 de septiembre al 30 de junio etc.

Personal del primer ciclo de Educación Infantil: consideración de labor docente, reducción de jornada, reconocimiento de horas complementarias para la preparación del trabajo y seguimiento del alumnado.

En Euskal Herria a 9 de octubre de 2018.