Haurreskolak Partzuergoan ordezkaritza sindikala dugun sindikatuok, LAB, STEILAS eta ELA k  ikasturte korapilatsu hau hasi eta ia hilabete bira Partzuergoko gerentziarekin eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin inolako harremanik izan ez dugunez, eta langileen eta hezkuntza proiektuaren egoera gogorra aintzat hartuta, mobilizazioei hasiera em atera behartuta aurkitzen
gara.

Izan ere, hezkuntza , arloko beste sektore batzuetan ( hezkuntza berezian, zerbitzuetako langile eta irakasleen) mahai negoziatzaileak deituak izaten ari diren bitartean, Haurreskolak Partzuergoko aurrez aurreko negoziazio mahaia oraindik ez da deitua izan, nahiz eta ikasturte honetan behin baino gehiagotan e skatu izan dugun.

Era berean, Hezkuntza Sailburu eta Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzordeko Lehendakaria den Jokin Bildarratzek ez du oraindik Haurreskolak P artzuergoko Mahai negoziatzaile tara e torriko den ordezkaria izendatu, Haurreskolak Pa rtzuergoarekiko duen arduragabekeria erakutsiz. Guretzat ezinbesteko garrantzia du Hezkuntza Saileko ordezkariak
mahai negoziatzailetan parte hartzea, azken finean gai batzuen negoziazaioak Hezkuntza Sailaren ardura izanda, gainditu egiten baitu haurreskol etako eremua.

Bestalde, Zorione Etxezarraga gerente berriak, kargua hartu zuenetik, sindikatuekiko inkomunikazioa eta jarrera autoritarioak gailendu dira orohar. Egoera larriagoa da oraIndik pandemia egoeran gaudenetik, gerentziak gure lan eta lanbide et orkizunari zuzenean eragiten dioten erabakiak hartzerakoan langileen ordezkariak kontuan hartu ez dituelako.

Bestalde, haurreskolen egungo egoerari dagokionez, gerenteak hartutako aldebarreko erabakien ondorioz Haurreskolak Partzuergoaren hezkuntza proie ktua arriskuan jartzen ari dela salatu nahi dugu . Hori dela eta, n eurri horiek geldiaraztea izango da gure helburu nagusia.

– Negoziazio kolektiboa ukatu egiten zaigu, dagoen hitzarmen eta araudi guztiak urratuz eta
langileen ordezkaritza gutxietsiz.

– Ordezko langileen kontratazio berria geldiarazi egin da; horrela, beste langile batzuen baja Ordezko langileen kontratazio berria geldiarazi egin da; horrela, beste langile batzuen baja medikoak, baimenak edo lizentziak betetzeko, kontratupean dauden hezitzaileak haurreskola medikoak, baimenak edo lizentziak betetzeko, kontratupean dauden hezitzaileak haurreskola batetik bestera eguneroko desplazamenduetara jotzen da, zentroen hezkuntzbatetik bestera eguneroko desplazamenduetara jotzen da, zentroen hezkuntza proiektua, irizpide a proiektua, irizpide pedagogikoak eta haurren egokitzapenak hankaz gora jarrizpedagogikoak eta haurren egokitzapenak hankaz gora jarriz

– Horrez gain, aparteko orduak egitera behartzen dituzte langileak, ordezkoak bidaliko ez dituzten Horrez gain, aparteko orduak egitera behartzen dituzte langileak, ordezkoak bidaliko ez dituzten mehatxupean. Gure hitzarmenean aparteko egoeretarako bakarrik aurreikusita bmehatxupean. Gure hitzarmenean aparteko egoeretarako bakarrik aurreikusita badira ere, gaur adira ere, gaur egun aurreikusi daitezken egoera arruntei aplikatzen zaizkie.egun aurreikusi daitezken egoera arruntei aplikatzen zaizkie.

-Beharrezkoa den kontratazioa blokeatzeko erabakia hartu du, Haureskolak PartzuergoaBeharrezkoa den kontratazioa blokeatzeko erabakia hartu du, Haureskolak Partzuergoa enpresa pribatua balitz bezala. Horrekin, ehunka ordezko lanik gabe utzi ditu, partzuergoakenpresa pribatua balitz bezala. Horrekin, ehunka ordezko lanik gabe utzi ditu, partzuergoak eskaintzen duen hezkuntzaeskaintzen duen hezkuntza–proiekturako urte askoproiekturako urte askottan zutabe garrantzitsua izan direnak, gaur an zutabe garrantzitsua izan direnak, gaur egun erakunde publikoetatik abandonu egoeran daudelarik. egun erakunde publikoetatik abandonu egoeran daudelarik.
Beraz, salatu behar dugu hezkuntza eta gizarte zerbitzua eskaintzen duen enpresa publiko bat Beraz, salatu behar dugu  hezkuntza eta gizarte zerbitzua eskaintzen duen enpresa publiko bat izanda, Haizanda, Haurreskolak Partzuergoko Gerentea den Zorione Etxezarragak, pandemia egoerari urreskolak Partzuergoko Gerentea den Zorione Etxezarragak, pandemia egoerari aurre egiteko kontingentzia planerako gehigarririk izan ez duen aurrekontutik ez aurre egiteko kontingentzia planerako gehigarririk izan ez duen aurrekontutik ez gainditzekogainditzeko erabakia hartu duela erabakia hartu duela eta egoera hau erabiltzen ari dela lanpostuak suntsitzeko eta laeta egoera hau erabiltzen ari dela lanpostuak suntsitzeko eta langileon lan ngileon lan baldintzak okertzeko.baldintzak okertzeko.

Gauzak horrela, negoziazioa berreskuratzeko Gauzak horrela, negoziazioa berreskuratzeko,, kontratazioa desblokeatzeko eta langileen lan kontratazioa desblokeatzeko eta langileen lan baldintzak hobera egiteko, mobilizazio dinamika hau jarriko dugu abian:baldintzak hobera egiteko, mobilizazio dinamika hau jarriko dugu abian:

-Datorren asteazkenean, hilak 28,Datorren asteazkenean, hilak 28, Haurreskolak PartzuergHaurreskolak Partzuergoko Zuzeoko Zuzendaritza Batzordea ospatuko ndaritza Batzordea ospatuko denezdenez, goizeko 11:0, goizeko 11:00etan 0etan kontzentrazioakontzentrazioa egingo dugu Lakuanegingo dugu Lakuan.. Batzorde honen Batzorde honen garrantzia garrantzia azpimarratu behar dugu, batzorde horretan hartu behar baitira azpimarratu behar dugu, batzorde horretan hartu behar baitira haurreskoletakohaurreskoletako langileei eta langileei eta hezkuntzahezkuntza–proiektuaren bilakaerari eragitproiektuaren bilakaerari eragiten dieten erabakiaken dieten erabakiak eta batzorde honetan ere, ez eta batzorde honetan ere, ez dada langileon ordezkarien ahotsa entzuten. langileon ordezkarien ahotsa entzuten.

-Hurrengo astean, era deszentHurrengo astean, era deszentralizatuan EAEko 3 hiriburuetako Hezkuntzako Delegaritzetan. ralizatuan EAEko 3 hiriburuetako Hezkuntzako Delegaritzetan. Egunak eta oEgunak eta ordutegiak zehazteke daude.rdutegiak zehazteke daude.

Haurreskolak Partzuergoaren etorkizuna kolokan jartzen ari da Eusko Jaurlaritza, egoera honi kizuna kolokan jartzen ari da Eusko Jaurlaritza, egoera honi buelta emateko eta jaiotzatik hezkuntza eskubidea bermatu dadin Haurreskolak doakoa buelta emateko eta jaiotzatik hezkuntza eskubidea bermatu dadin Haurreskolak doakoa eta eta hezkuntza sailean integratuhezkuntza sailean integratua nahi dugu.a nahi dugu.

Euskal Herrian, 2020ko urriaren 22an.