ESTATUKO SINDIKALISMO ALTERNATIBOAREN ADIERAZPENA 14/2021 ERREGE LEGE-DEKRETUAREN AURREAN

Joan den uztailaren 6an Ministroen Kontseiluak 14/2021 Errege Lege-Dekretua (ELD), enplegu publikoaren behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzkoa, onarpenaren aurrean, sindikatu sinatzaileek erretiratzeko eskatzen dute, honako arrazoi hauengatik:

1. Gobernuak eta CCOO, UGT eta CSIF sindikatuek sinatutako akordioak eta 14/2021 ELDan ez dakar inolako aurrerapenik kalitatezko zerbitzu publiko duinen defentsan, egungo sistema neoliberalak eragindako desberdintasun sozialak konpentsatzeko tresna gisa.

Zerbitzu publikoak indartzeko ez da nahikoa tasa gehigarri bat baimentzearekin, birjartze-tasak kendu behar dira.

2. Zerbitzu publikoek enplegatu publikoen lanean oinarritu behar dut; lan horrek, oro har, dituen lan-baldintzak eta, bereziki, enpleguaren egonkortasuna ahalik eta gehien errespetatzea merezi du. 14/2021 ELDak, langile publikoen lana defendatu beharrean, egonkortzearen bidez, milaka kaleratze eragin ditzake.

3. Gobernuak eta CCOO, UGT eta CSIF sindikatuek lortutako akordioa egonkortze-prozesu berri bat da, zentral sindikal horiek Cristobal Montororekin 2017an eta 2018an sinatutako antzeko baldintzetan. Beraz, eraginkortasunik eza egiaztatu duten akordioetan sakontzen da.

4. 1999/70/EE Europako Zuzentarauaren transposizioa 2001eko uztailaren 10a baino lehen gauzatu behar zen. Adarjotze hutsa da 20 urte geroago Gobernuak Errege Lege-Dekretuaren premiazko bidea aukeratu izana. Lotsagarria da hartutako bidea, erabat onartezina den akordio baten izapidetze parlamentarioa bizkortu besterik ez duela nahi, 14/2021 Errege Lege Dekretuaren edukiari gaitzespen zabala isilarazten saiatzeko.

5. Lan-harreman arruntak mugagabea izan behar duela abiapuntutzat hartuta, Zuzentarau horren xedea denbora jakin bateko enpleguaren kalitatea hobetzea eta iraupen mugatuko lan-harremanak erabiltzearen ondoriozko abusuak saihesteko esparru bat ezartzea da.

6. Lehen aipatu bezala, omisio horren emaitza lan-harremanen behin-behinekotasuna gehiegizkoa izatea da, edo, Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak egiaztatzen duen bezala: behin-behinekotasuna neurriz kanpokoa izatea administrazio publikoetan. Gobernuak eta CCOO, UGT eta CSIFek lortutako akordioak abusu hori zigorrik gabe utzi nahi du, eta abusu horren ondorioak abusu horren biktima diren langileei bakarrik dagozkie.

7. 14/2021 ELDak ez du aukerarik ematen behin-behinekotasunaz abusatzeak eragindako langileen enplegua kontsolidatzeko benetako prozesuak antolatzeko. Prozesu horiek bi baldintza bete behar dituzte: aldi baterakotasun-abusu egoeran dagoen inor ez baztertzea, eta, edonola ere, kontsolidazioaren xede diren langileek karrerako funtzionarioen, lan-kontratuko funtzionarioen edo estatutupeko langile finkoen eskubide eta betebehar berberak izatea.

Azaldutako guztiagatik, 14/2021 Errege Lege-Dekretua berehala ken dezatela eskatzen diegu botere publikoei, ez baitie behar besteko disuasio-zehapenik ezartzen administrazio ez-betetzaileei, eta, aldi berean, ez duelako aldi baterako abusua jasan duten pertsonei babesa eta erreparazioa ematen.

Era berean, Diputatuen Kongresuko talde parlamentarioei eskatzen diegu atzera bota dezatela Gobernuaren proposamena Legebiltzarreko izapidean.

2021eko uztailaren 8a