LEP 16/17
Lerro hauen bidez 16/17 LEParen inguruko Steilasen hausnarketa helarazi nahi dizugu, eta
horretarako, lehendabizi denboran bidaiatu eta 2016an kokatzea proposatzen dizugu. Izan ere,
gertaera oro behar den moduan ulertzeko, garrantzitsua da testuingurua eta jatorria ezagutzea.

Osorik irakurri