http://issuu.com/stee-eilas/docs/nafIP88aldizkaria_martxoa_2013

http://steilas.eus/dok/nafarroa/aldizkar/aldizkaria%20martxoa%202013.pdf