140201 IP101ALDIZKARIA IRAKASKUNTZA PUBLIKOA 101 ZKIA