Ziber 23 Zerbitzu eginkizunak Comision de servicios

ZERBITZU-EGINKIZUNAK
Deialdi orokorra:
Zerbitzu-eginkizunak eskatzeko egoerak:
? Osasun arrazoiengatik aukera hauek daude:
– Lanpostua aldi-baterako egokitzea
– Eskola-orduen 1/3ko murrizketa baimentzea
– Eskolak ez emateko zerbitzua baimentzea
? Senitartekoen gaixotasun larria
? Kargu hautetsietan jardutea
? Irakaskuntza arrazoiak
Parte-hartzaileak:
Karrerako funtzionariak
Bitarteko funtzionariak
Salbuespenez, lan-legepeko irakasle finkoak
Eskabideak: martxoaren 25etik apirilaren 13 arte.
OHARRA: oro har, eskatzaileari azken lekualdatze- lehiaketan parte hartu izana eskatuko zaio.