]Hona hemen Steilas sindikatuak Nafarroako Hezkuntza kontseilari berriari helearazi dion dokumentua. Bertan hezkuntza sistema hobetzeko 11 puntu proposatzen ditugu.
Hezkuntza sistema aldatzen laguntzeko 11 puntu

Agur t´erdi
Pasa den abuztuan izandako bileran gure eskakizun eta eginkizunen
gaineko informazioa eman genizuen.
Ondoren datorren txostenean, berriz, hainbat gairen gaineko
hausnarketa eta eskaera sorta atxikitu dugu. Zalantza izpirik gabe, datozen lau
urteetan gaiak sakonago lantzeko aukera izanen dugu. Ikusiko dugu zein
ibilbide eta egutegi zehazten dugun, ahal izanez gero denon artean, eta nolako
irtenbidea emanen diogun egun Nafarroako hezkuntza sistemak duen
berrikuntza erronkari.
1.- PAI
2.- LOMCE
3.- Lan Eskaintza Publikoa
4.- Formazioa
5.- Hezkidetza.
6.- 0/3 zikloa.
7.- Lanbide Heziketa.
8.- Nafarroako Eskola Kontseilua
9.- Epaitegietara eramandako auziak
10.- Hezkuntzan hartu beharreko berehalako neurriak eta Hezkuntza
Departamentuaren organigrama
11.- Sindikalgintza.
2
1.- PAI gelditzearen beharra.
Denon ezaguna da steilas sindikatuak PAI programaren gainean duen
iritzia. Programa hau ezarrita duten ikastetxeak bisitatu eta iritziak jaso ditugu
programak dituen zailtasun eta gabeziak biltzeko, beti ere irakasleen artean
sortzen ari diren kezkak eta eskaerak atzendu gabe. Txosten horretan
agertzen den informazioa ez du inork ukatu orain arte; beraz, bat egiten dugu
Hezkuntza Departamentuak PAI gelditzeko beharraren inguruan hartu duen
erabakiarekin, egokitasunaren inguruko azterketa egiten den bitartean. Era
berean, gobernua sostengatzen duten lau alderdiek erdietsitako akordioan
garbi jaso izana itxaropentsua da, ezbairik gabe.
Zalantzarik gabe, hezkuntzaren helburuetako bat atzerriko hizkuntzetan
egoki trebatzea da. Hori eta beste hainbat ezagutzaren aukera unibertsala
behar du jaso sistema arautuak. Baina ingelesaren irakaskuntza ez da lehena,
ez eta garrantzitsuena ere. Aukera unibertsala defendatzen dugu, eta aukera
berdintasunarekin egiten dugu bat. Ikasleek erdietsi behar duten ingeles maila
zehaztu behar dugu ( bai eta beste hizkuntzena ere), eta zein bideri jorratu
behar zaion ongi heldu. Europan adibide egokiak ditugu eta hor gaitasuna
bestelako bideez lortzen da.
PAIrekin bat egitea inolako baldintzarik gabe, ebaluazio, birplanteatze
eta moldaketarik beharrezko ikusi gabe, Barcinak defendatutako helburua
sostengatzea da. Ikusmolde horrek hezkuntza sistemaren kalitatearekin
zerikusirik ez duen bestelako helburua defendatzea da; eta honek ez du
inolako harremanik hizkuntzaren irakaskuntzaren aukera unibertsalarekin.
Gure sindikatuak PAIren inguruan jasotzen ari ginen kezkek arduraturik
galdeketa egin zuen ezarrita zegoen ikastetxeetan eta horren gaineko
txostenak egin zituen jasotako informazioa bilduz. (http://issuu.com/steeeilas/
docs/pai_txostena_-dossier_pai). Biak atxikituak daude paperean. .Horietaz
gain, “ez dago inor soberan” izeneko informazioa zabaldu genuen
ikastetxeetan. Hirurak atxikituak daude.
Estatu mailan Nafarroako PAIrekin antza handia duen programa ebaluatu
du Fedeak Madrilen . (Evaluación de un programa de educación bilingüe en
España: El impacto más allá del aprendizaje del idioma extranjero):
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2013/dt-2013-08.pdf
Gure eskaerak:
– Sindikatuoi agertzea moratoria nola ulertzen duen Nafarroako Gobernuak.
– Sindikatuoi azaltzea nola burutuko den PAIren ebaluazioa.
– Atzerriko hizkuntzen irakaskuntza: metodologia, ereduak… gaian sakontzea
adituekin.
– Sindikatuok, eta Hezkuntza Komunitate osoak, ebaluazioan izanen dugun papera
azaltzea.
3
2.- LOMCE.
ARGI ETA GARBI LOMCEREN AURKA
Argi utzi dugu behin eta berriro, baita Parlamentuko batzordeetan ere ,
LOMCEren aurka gaudela. Hezkuntza sistemak interes pribatu eta lan
merkatuaren menpe jarri nahi baitu. LOMCEk Ez ditu bermatzen aukera
berdintasuna, ikasleen garapen integrala edo pentsamendu kritikoa, besteak
beste. Hezkuntza eragileok, partidu politikoak, ikasleak, familiak….. denok
kontra izan arren gobernuak aurrera jarraitu du.
Steilas sindikatuak erabat gaitzetsi du LOMCE.
ORAIN ARTEKO LOMCEREN EZARPENAREN BALORAZIOA
Lehen Hezkuntzan eta Oinarrizko Lanbide Heziketan LOMCE ezarri
denetik ez da baloraziorik egin. Hezkuntza Departamentuko arduradunek
mantra bat errepikatu dute: aldaketarik ez zegoela eta “probisionalki” ez dira
jarri ikustatzen zer egiten ari den ikastetxeetan, kontrako mugimenduak izan
ez zitezen.
Lehen Hezkuntzan Currikulumean ez da asko aldatu 2014/15 ikasturtean
curriculum berriak argitaratu baitziren berandu eta ez zen testuliburu berririk
izan; zikloak formalki desagertu dira, baina aurreko urtean “utzi zuten” bloke
organizatiboetan antolatzen… Aurtengo ikasturtean (2015/16), berriz, aukera
hori ez da aipatu kurtso hasierako jarraibideetan. Eta gelditzen zen kudeaketa
demokratikoaren apurra hainbat ikastetxetan mantendu badute,
administrazioak beste aldera begiratu du. Eta ez da zehaztu Klaustro eta
Eskola Kontseiluaren parte-hartzea, kontrako jarrerak indartuko zirelakoan.
Administrazioak LOMCEren alderdi bakarra bakan batzuk utzi ditu garatu
gabe. Horien artean, zuzendaria aukeratzeko prozedura, eta hau ez omen da
kasualitatea izan, eta ezkutuko helburuarekin egin da.
Irakasleak lanez gainezka gaude, ilusiorik gabe, kontra egiten badugu
jasan ditzakegun ondorioen beldur, etsiturik… Hala ere, hezkuntza kalitatea
mantendu bada, eta mantendu da, irakasleen inplikazioagatik izan da. Ezin da
haritik tiratzen jarraitu hautsi gabe.
Oinarrizko Lanbide Heziketan ez dakigu zein currikulum eman zuten,
argitaratu gabe baitziren 1. Hiruhilekoan. Ratioak PCPIkoak baino altuagoak
izan dira , aholkatu zen metodologia ez zuen inork ezagutzen eta behar ziren
baliabideak martxan jartzeko ez dituzte izan hainbat ikastetxetan.
DBH ETA BATXILERGOAN ERE LOMCE NAFAR ERARA?
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoaren Dekretuak
uztailean publikatu ziren eta Lehen hezkuntzakoekin gertatu zen bezala,
Madrilgoak jarraitzen dituzte, lau gauzatxo eransten Nafarroa aipatzen dela
esateko. Hori bai, azpimarratzen dute, beharrik izan gabe, erlijioaren
kurrikuluma hierarkia erlijiosoaren eskuetan gelditzen dela eta hezkuntzak ezin
duela inolako kontrolik egin.
4
Aniztasun trataerarako neurriak aipatzen dira zehaztasunik gabe: aukera
arloak eremuka antolatzeko, errefortzuak, bikoizketak… Orain ezagutzen
dugun dibertsifikazioa badirudi desagertzen dela eta DBH titulua lortzeko
errebalida pasatu behar da. Baia ala bai. Bidean gelditzen direnentzat…
Oinarrizko Lanbide Heziketa
Arloen pisua banatzerakoan soilik parte hartzen utzi da eta ez da
kasuala. Irakasleen artean eztabaidatzeko miserien banaketa ,ordu bat gora
ala behera ( baina batzuentzat lana izan ala ez izan suposa dezake honek);
horrela, ez da eztabaidatzen mamiaz, edukiaz, konpetentziaz, ezartzen den
eredu neoliberal gordinaz.
2015/2016 ikastuteko lan zama ekainean egin zen, LOMCEren arabera,
eta ondorioz, UPNko gobernuak ezarritako egutegiari jarraitu zaio.
ETA ORAIN, ZER?
Gobernuari ausardia eskatzen diogu LOMCEren ezarpenarekin ez
jarraitzeko. Benetan txarrak diren curriculuak ezarrita ere, Nafarroako
Gobernuak kalitatearen kontra doazen beste neurriak ez aplikatzea espero
dugu, edota hezkuntza komunitatearen parte-hartzea murrizten dutenak.
Kudeaketa demokratikoa defendatuko dugu, eta horretarako LOMCEk
zuzendaritzei ematen dizkien eskuduntzak gelditu. Era berean, irakaskuntza
pribatuari itunak ez zabaltzeko, eta generoaren arabera ikasleak bereizten
dituzten ikastetxeak kanpo uzteko.
Beste hainbat hezkuntza eragilerekin batera LOMCEri aurre egiteko eta
gure hezkuntza eredu propioa eraikitzeko hainbat pauso zehaztu genuen; eta
bide horri jarraituko diogu. STEILAS ez da geldituko Madrildik etor
daitekeenaren esperoan, ea noiz aldatzen duten, ezta hobekixea den beste
lege baten esperoan ere. Hezkuntza eredu propioa behar dugu, gure
beharretara eta helburuetara egokitua.
https://gurehezkuntzaeraiki.wordpress.com/2014/09/02/gida-lomceri-aurreegin-
eta-euskal-herrian-gure-hezkuntza-eraikitzeko/
Oraingo Administrazioak LOMCEren gainean duen iritziaren berri prentsaren
bidez izan dugu, eta kontrajarriak izan dira egunkariaren arabera. Zuzeneko
informazioa behar dugu.
Gure eskaerak:
– Mahai Sektoriala deitzea eta LOMCEren aurrean Departamentuak duen
jarrera ematea eta nola jokatuko duen azaltzea.
– Sindikatuoi, eta hezkuntza eragile guztiei, aukera zabaltzea proposamenak
egiteko egokien ikusten den moduan.
5
3.- OPE. Lan eskaintza publikoa. STEILASen proposamena
Egoeraren azterketa
2007-2011ko paktuko iraunaldiaren arabera, urtero oposizio-deialdia egitea
adostu zen, urtero txandakatuz Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako eskaintza,
Bigarren Hezkuntzako eskaintzarekin interinitate altua murrizteko xedearekin, %25
langileak interinoak baitziren eta %8 izatea lortu nahi baitzen. Itundutako azkeneko
deialdian, 2011n, 132 plaza eskaini ziren Haur eta Lehen Hezkuntzan, gehienak
ingelerako espezialitatean, eskaintza hitzartutako kopurua baino askoz ere gutxiagoa
izanik. Hala, soilik interinitatea %12an murriztea lortu zen.
Langileen murrizketa jarraiak izan arren, ratioen handitzeagatik eta
irakaslegoak irakaskuntza zuzenari ordu gehiago eskaini behar izanagatik, gaur egun
interinitatea %20 baino gehiagoko da.
Kontratazioen datuak opakotasunez aurkezten direnez, gaur egun espezialitate
desberdinen langileen beharren analisi zehatza egitea eragozten digu. 400 kontratatu
gutxiago direla esaten den arren, 2010etik 800 bat lanpostu ezereztu direla
kalkulatzen dugu.
Musika Eskolakoen egoera aipamen berezia merezi du, langile gehiengoa
interinoa edo zerbitzu eginkizunetan baitago, lehen baino lehen, egonkortasunarako,
irtenbide bat bilatu beharko genukeelarik.
Aurreko Gobernuak Hezkuntzako EPEa aurkeztu zuen 134 plazekin, beraien
kalkuluen arabera, 2011tik 2014ra %10eko birjarpenarekin eta 2015ean %50arekin.
Plaza hauetatik, 14 Ikuskaritzarako zuzenduko lirateke, 100 Haur eta Lehen
Hezkuntzarako eta 20 Bigarren Hezkuntzako bi espezialitateentzat (Psikopedagogia
eta Esku-hartze soziokomunitarioa). Haur eta Lehen Hezkuntzako eskaintza gehiena
ingelerako C1eko profilarekin eskatzeko asmoa zegoen, PAI programaren beharrak
betetzeko, baina gaurko 2007ko Erreal Dekretuarekin, zeinek maisu-maistren
gorputzean sartzea erregulatzen duen, ez du kontenplatzen atzerriko hizkuntzarako
maila berezirik izateko beharra, hori berezko hizkuntza duten erkidegoek soilik eska
dezaketelarik, beren berezko hizkuntza ezagutzea beharrezkoa diren plazetan.
Ez dakigu hauek diren Nafarroako hezkuntza sistemako langileen premiazko beharrak.
Gure irakurketa
Uste dugu Administrazio Publikoan lan egiten duen pertsona orok egonkortasuna izan
behar duela baina ez gaude ados egun indarrean dagoen oposaketa sistemarekin.
Irakasleen kasuan LOEk ezarri zuen oposaketa-trantsizio sistema ezarri zuen. Sistema
hau egokiena izan gabe zentzuzkoagoa zen; ezaguera praktikoak lehenesten ziren eta
probak ez ziren kanporatzaileak. Tamalez, Hezkuntza Ministeritzak aurreko eredua
berrezarri du.
Gaur egun Hezkuntza Departamentuan lan egiten duten interinoen kontratazioa
sindatuen iritziaren kontra imposatutako 60/2009 Foru Dekretuak arautzen du.
Dekretu hau erabat bidegabekoa da, azken oposaketa sistema gainditu zutenak
6
saritzen baititu, lan esperientziaren gainetik. Ez dago zerrenden irekiera
normalizaturik ezta birbaremaziorik. Hortaz, ikasketak bukatzen dituzten pertsonek ez
dute zerrendan sartzeko aukerarik eta jadanik barruan daudenek ezin dituzte
merituak gaurkotu.
Egonkortasuna, bai interinoen aldetik baita ikastetxeetako langileen aldetik
bermatu ahalko lirateke ez soilik EPEen bitartez, zeinarekin funtzionarioa izatea lortu
daitekeen, baita beste neurri batzuk harturik ere, urteak Nafarroako administrazioan
lanean daramaten langileen ezegonkortasunarekin amaitzeko.
Orain arte Nafarroan oposaketen deialdiak bereizturik egin dira eta kontratazio
zerrenda desberdinak daude D eta A/G eredukoak hain zuzen ere. Horregatik,
pertsona elebidunak nahiz eta gaitasuna izan eredu linguistiko guztietan lan egiteko,
behartuak daude zein eredutan oposatu nahi duten hautatzera, beren aukerak
murriztuz.
OPE eskaintza
Irakas-Gorputz guztietan dauden beharren inguruko hausnarketa sakona egin
beharko litzateke, interinitate tasa epe motzera eta erdira ere jaitsiko lukeen
plangintza baten barnean.
2015eko ekainean Estatuko Autonomia Erkidego gehienetan Bigarren
Hezkuntzako oposaketen deialdia egon denez, Nafarroan Gorputz horretarako plazak
eskainiko balira, beste Erkidegoetako jende mordoa aurkeztuko litzateke Nafarroan
eta hemengo interinoak kaltetuak izanen lirateke. Horregatik, uste dugu 2016ko
deialdian Lehen eta Haur Hezkuntzako plazak eskaini beharko liratekeela. Gainera,
Musikako Eskolan dauden interinitate tasa altuak ikusita, Gorputz horretan ere
oposaketak egotea komenigarria dela ikusten dugu.
Horrela, beste sarbide sistema bat eratzen ez den bitartean urtez urte Gorputz
bakoitza txandakatuz joan beharko litzateke, hori bai, gainerako Erkidegoekin bat
eginez eta espezialitate bakoitzean ahalik eta plaza gehien ateratzen.
Eskaintzen diren plazak espezialitateka izan beharko lirateke, eta ez
espezialitate eta hizkuntzaka, orain gertatzen den moduan. Ez luke hizkuntzaren
araberako (euskera edo gaztelania) epai-mahirik egon behar. Egokiena izanen
litzateke proba aukeratutako hizkuntzan egitea eta gero zerrenda bakarra eratzea
(hizkuntza perfilak kontuan harturik).
Bestelako proposamenak
Honen guztiaren gainetik, urgentziazkoa da interinoen zerrenden kudeaketa arautzen
duen 60/2009 Foru Dekretua lehen bait lehen indargabetzea eta oposaketaren eta
interinoen zerrenden funtzionamenduaren artean harremanik ez izatea.
7
Gure eskaerak:
– Mahai sektoriala deitzea sindikatuon ekarpenak jasotzeko eta
Departamentuaren asmoak azaltzeko. Negoziazioa eskatzen dugu atal
honetan.
– Beranduenez, urriaren hasieran publiko egitea lan eskaintzaren inguruko
informazioa, eta ahal izanez gero, ondorengo urteetan zer nolako asmoak
dituen Departamentuak.
– Oposizioen ereduaren gaineko eztabaida zabaltzea.
Oposizioen inguruko bestelako eskaerak:
– Irailean Mahai Sektoriala egitea sindikatuokin eztabaidatzeko horren
inguruan.
– Oposizioen inguruko eskaera:
– Datozen urteetarako plangintza.
– Derogación del Decreto 60/2009 de 8 de mayo
– Oposizioen ezaugarriez negoziazioa: ezpezialitateen arabera deitzea,
eta ez espezialitatea eta hizkuntza; epaimahai bakarra, ebaluatzeko
irizpideak aldez aurretik ezagutzea…
8
4.- Formakuntza
Hezkutnza Departamentuak azken urteotan prestakuntzaren inguruan
eraman duen bidea ikusita oso kritiko agertu da. Benetan asaldagarriak iruditu
zaizkigu ILZak desagertu izana etaEIBZren eskaintza – eta baliabideak –
horrenbeste murriztu izana.
Ezbairik gabe, Administrazioari dagokio egokia eta beharrezkoa den
formakuntza eskaintzea irakasleoi. Beharrei egoki erantzungo badiegu, horren
diseinuan hezkuntza eragile guztion ekarpen eta eskaerak kontuan hartu behar
direlakoan gaude. Horretaz gain, bitarteko pertsonal eta ekonomikoak
ezinbestekoak dira.
Gure eskaera:
– Hezkuntza eragileon parte-hartzea bultzatzea prestakuntzaren eredua
zehazteko.
9
5.- Hezkidetza
Berdintasun plana.
2013ko azaroaren 28an Nafarroako Parlamentuak hezkidetza plana, edo
berdintasunean hezteko plana, egiteko agindua eman zion Hezkuntza
Departamentuari, Hezkuntza Departamentuak berak bultzaturik; INAFIren
aholkularitza eta laguntza izan behar zuena. (http://www.parlamentodenavarra.es/663/section.aspx?
idnoticia=5130)
Sei hilabeteko epea eman zitzaion helburuari heltzeko, eta Planaren osaketan,
besteak beste, irakasle, ikasle eta familien parte-hartzea ezinbestekotzat hartzen
zen.
Berdintasun Plana berandu aurkeztu zen, eta ez zuen inolako parte-hartzerik
izan. Gure sindikatuak Plana bertan bera uzteko eta berria egiteko eskaera egin zuen,
arrazoi batzuk tarteko. Talde parlamentariekin harremanetan jarri ginen Plana
aldarazteko eta bere horretan ez onesteko, eta momentu horretan oposizioan ziren
talde parlamentariek gure jarrerarekin bat egin zuten.
2014ko azaroaren 18an Kontseilariak berak iragarri zuen Plana erretiratzen
zuela , eta haren berrosaketa iragarri zuen. Ez dugu, hala ere, zentzu horretan
inolako aurrerapausorik ezagutu; guztiz kontrakoa ikusi dugu: Departamentuaren web
orri ofizialean Plana agertzen da, eta kurtso hasierako jarraibideetan horri egiten zaio
aipua.
Bestalde, hezkidetzaren inguruan gure sindikatuak osatu duen genero
eta sexu aniztasuna lantzeko gidaliburua atxikitu dugu. ( lotura) Honen
gainean luze hitz egiteko aukera izanen dugu, eta ikusiko dugu nola jorratzen
dugun hezkuntzan aniztasun afektibo sexuala eta genero aniztasuna
Gure eskaera:
– Parlamentuak egindako eskaerari berriro heltzea eta prozesu partehartzailea
egitea.
– Hezkidetza gaia urgentziaz jorratu eta behar adina baliabide ezarri
( ekonomiko eta pertsonal), eta Hezkuntza Departamentuaren egituran
islatzea.
1
6.- 0/3 zikloa
Atxikitua duzu gure sindikatuak ziklo hezitzaile honen gainean iaz egin zuen
irakurketa. Halakoxe dago jasota gobernu akordioan, eta horri helduko diogu.
Steilasek ziklo hezitzailea dela defendatzen du,eta kudeaketa publikoa.
Gure eskaerak:
– Departamentuak agertzea nolako ibilbide eginen duen zikloa antolatzeko.
– 0-3 Plataformarekin elkartzea asmoen berri emateko.
Steilas sindikatuak parte hartzen du 0-3 Plataforman.
1
7.- Lanbide Heziketa eta Helduen Irakaskuntza.
LOMCEn hartutako neurriak Lanbide Heziketa indartzeko kaltegarriak
ikusten ditugu:
– Oinarrizko Lanbide Heziketa erabat baztertzailea da, ez du inolaz ere
bermatzen ikasleen aukera berdintasuna.
– Praktikoagoa izateko hartutako bidea, Lanbide Heziketa Duala,
zalantzaz betetakoa da lanpostuen eskaintza ordezkatzeko arriskua
baitago eta gainera , ikasleei ez zaie bermatzen formakuntza egokia
eskainiko zaiela. Hezkuntza komunitate osoak berraztertu beharko luke
gaia eta kontrol neurri zehatzak ezarri beharko lirateke.
Lanbide Heziketa indartu behar dela begi bistan dago. Alde batetik,
eskaintza egokitu beharko lieke Nafarroako zonalde ezberdinen beharrei eta
beste aldetik, lana sortzeko aukera berriak sortu beharko lirateke. Gainera,
eskaintza modularra eta malgua izan beharko litzateke, lana, ikasketak eta
familia ardurak batera eramateko aukera izateko.
Zabaldu behar da euskaraz dagoen eskaintza urria, D ereduan aritu diren
ikasle gehienek ezin baitute lanbide Heziketako ikasketak euskaraz jarraitu.
Helduen irakaskuntzari dagokionez oraingo sarea indartu eta
dibertsifikatu beharko litzateke hezkuntza formala zein ez-formala eskainiz.
Beste gai garrantzitsu bat, eta ezinbestekoa da aurre egitea, langile eta
langabetuentzako formazioa da. Hezkuntzak eta enplegu departamentuak
adostu beharko lukete diseinua; eta ezin da utzi, orain arte bezala, CEN,CCOO
eta UGT esku eta mesedetan. Kudeaketa publikoa egin behar da eta baliabide
publikoak erabili beharko lirateke. Horretarako Lanbide Heziketako ikastetxeak
eta giza-baliabideak erabiltzeko aukera izango litzateke.
Gure eskaerak:
– Oinarrizko Lanbide Heziketa bertan behera uztea.
– Lanbide Heziketa dualaren diseinua berrikustea hezkuntza eragileekin.
– Lanbide heziketa osoa berrikusi eta euskarazko eskaintza areagotu.
– Helduen irakaskuntza indartu eta bere diseinuan parte hartzea.
– Langabetu eta langabetuentzat formazioa Hezkuntza Departamentuaren
ardurapean egoteko urratsak ematea.
1
8.- NAFARROAKO ESKOLA KONTSEILUA
Hezkuntza maila goreneko organoa da. Hitz potoloak eta neurri handi
batean hutsalak, haren osaketa eta kontsulta organoa dela kontuan hartzen
badugu. Hezkuntza Departamentuak agindutakoen menpe, eta Hezkuntza
Ministerioaren aginduak betearazteko tresna bihurtua. Honela jokatu da
askotan, eta argudio sinple bat erabiliz: oinarrizko legeak bete behar dira.
Madrildik etorri den legearekin zintzoki eta irmoki lerratzeko aitzakia
paregabea. Kontrako iritziak eta ekimenak sistematikoki ixildu dira.
Eginkizunei bagagozkie, proposatzailea den organo bihurtu behar dugu,
eta erabakiak lotesle izan. Bide berriak jorratu behar dira: txostenak egin, edo
proposamen zehatzak, agindu foral eta dekretu foralak egiteko. Beraz,
erabateko autonomia behar luke izan, elkarrizketa bultzatu, eta behar den
kasuetan ezetz esateko gauza den organoa, naturaltasun osoz. Hauxe da
hezkuntza eragileok, hezkuntzak berak, behar eta desio duen eredua.
Gure eskaera
Nafarroako Eskola Kontseiluaren berrosaketa bultzatzea hezkuntza eragileekin
batera. Funtzioak eta osaketa bera ere berrikusi eta egokitu.
1
9.- Epaitegietara eramandakoak.
Abuztuan izaniko bileran epaitegietara eramandako hainbat auziren gaineko
informazioa aipatu genuen. Auziak honakoak:
– Vacaciones generadas. Interinoei, azken urteotan, opor egun guztiak
ordaindu beharrean, berez “disfrutatu dituzten opor egunak” deskontatu egin
zaizkie. Hezkuntza Departamentuko zerbitzu juridikoek honela definitu dituzte
Aste Santuko eta Gabonetako egun ez lektiboak. Epaitegietara jo dugu eta
kasu guztietan gure aldeko epaiak izan ditugu. Epaiek ez dute helegiterik
onartzen, beraz, kasu guztietan Departamentuak epaia bete eta ordaindu
behar izan du zehazturiko kopurua.
– “Vacaciones disfrutadas”. Lehengoa bezalakoa kasua da, baina kasu honetan
oporraldia disfrutatu ezin izan duten funtzionarioen kasuan izan da. Behin
sendagiria hartuta, disfrutatu ez dituzten opor egunak hartzeko eskubidea
dute, baina horretan ere irakurketa murriztailea egin du Departamentuak, eta
Aste Santuko eta Gabonetako egunak kendu. Langileen aldeko epaiak ditugu,
eta Departamentuak onartu behar izan die dagozkien opor egunak
disfrutatzeko eskubide osoa.
Aurreko Departamentuko arduradunei gure eskaera luzaturik ere, ez dute deus
egin egoera zuzentzeko, eta irizpide aldaketa goiko arduradunen esku utzi
dute.
Gauzak honela, GURE ESKAERA honakoa da:
– Finikitoetan honelakorik ez egitea aurrerantzean, eta agindua emateko dirua
ez kentzeko.
– Aurreko urteetako finikitoak berrikustea eta egoera zuzentzea.
– Interinoek gorako helegitearen bidez eskaera luzatzen badute, onartzea;
epaitegiak saihesteko.
1
10.- Hezkuntzan hartu beharreko berehalako neurriak eta
hezkuntza departamentuaren organigrama
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos/Ahal dugu eta Izquierda/Ezkerra gobernu
akordioa eztabaidatzen eta adosten ari ziren momentuan gure sindikatuak
dokumentua igorri zion hezkuntzan hartu beharreko berehalako neurriak
bilduz.
Atxikitua dago dokumentu hori.
Gobernu akordiorako alderdi guztiei steilasek bidali zien dekalogoan,
puntu batean eskatzen genuen Hezkuntza Departamentuaren lanpostuak
osatzea gardentasuna bermatuz, proiektuak edota baremo baten bitartez .
Agian premiagatik ez da apenas ukitu aurreko gobernuak zuen organigrama
eta izendapenak egin dira “betiko moduan”.
Gure eskaera:
– Organigrama berrikustea eta gobernuaren programako helburuei
erantzuteko egitura egokitzea
– Ardura bakoitzerako behar diren pertsonak modu gardenez aukeratzea
Gobernu akordioan agertzen diren puntu gehienekin bat egiten dugu, eta
bereziki hezkuntza publikoari bultzada emateko konpromisoarekin. Adosturiko
puntuak betetzeko zelatan ibiliko garen konpromisoa berresten dugu.
Gogo handiz ekin diogu aurtengo ikasturteari. Berresten dugu, bileran
esan bezala, hezkuntza publikoaren hobekuntzan lan egiteko konpromisoa.
Bidelagun izanen gaituzu horietan guztietan, proposamenak egiten segituko
dugu, eta, hala irizten badugu gure irakurketa kritikoa. Horixe izanen dugu
lanabesa.
1
11.- Sindikalgintza
Asko dira datozen lau urteotan jorratu beharko ditugun gaiak.
1.- Negoziazio kolektiboa eta Negoziazio mahaien funtzionamendurako
proposamena :
Steilasek negoziazio kolektiboaren beharra berretsi eta azpimarratzen
du. Langileon ordezkariekin Mahai Sektorialetan edota bestelako foroetan
elkartzea eta langileon lan baldintzak negoziatzea da gure eginkizuna, bai eta
hezkuntza eragileak garen aldetik norabidearekin zerikusirik duten gaiak
jorratzea eta hitzarmenak erdiestea ere .
Funtzio Publikoko kontseilariarekin izaniko bileran aipatu genuen Mahai
Sektorial eta Mahai Orokorren funtzionamendua aztertu behar dugula.
Atxikitua duzu gure sindikatuak Mª Jose Beaumonti eta Amaia Goñiri
igorritako dokumentua.
2.- Ituna.
Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko Ituna (2007-2011) sinatu zuen gure
sindikatuak. 2011 urtetik hona Hezkuntza Departamentuak ez du itun berririk
sinatzeko inolako ahaleginik egin, eta agintekeriaz jokatu du hainbat eta
hainbat puntutan, ebazpen bitartez aginduz.
Negoziazioa eskatzen dugu itun berria izateko, gure lan baldintzak
zehazteko; izan ere, aurreko ituna 2011 urtera artekoa bazen, hainbat gai
garatu gabe geratu zen, edota Administrazioak irakurketa murriztailea egin
zuen. Orain 2001 urteko Ituna dugu indarrean. Gabeziak nabarmenak dira, eta
horretaz baliatu izan da administrazioa irizpide eta arau asko inolako
kontsentsurik gabe; eta hau berrikusteko beharra azpimarratzen dugu,
langileon eskubideak zapaltzen baitituzte, eta bereziki langile interinoen lan
baldintzak. Gainera, ikasleei ematen zaien hezkuntza kalitatean ere ondorioak
ditu. Sindikatu guztion aldarrikapenetan dago helburu hau, eta proposamen
komuna egiteko ahaleginean egin beharko dugu lan.
1