130630 ipIrakaskuntza Publikoa aldizkaria 99.zkia.