Osasuna bermatu eskoletan.
Ikasturte osorako itzulera segurua eta presentziala.

Hezkuntza Sailaren pasibotasunaren aurrean ikasgeletara modu seguruan itzultzeko kezka, hezkuntza komunitatea osatzen dugun irakaskuntzako sindikatu guztiek, guraso-elkarteek, ikasleek eta Hezkuntza Sailari exijitzen diogu ikasturte berriari begira ezinbesteko neurri batzuk ezar ditzala, ikasle guztiei aurrez aurreko hezkuntza bermatzeko. Jasotako neurriak honako hauek dira:


– Negoziatzeko eta adosteko gaitasuna duen elkarrizketa-foro bat sortzea, bazterketarik gabeko hezkuntza-komunitateko eragile guztiak barne hartuko dituena.

– Irakaskuntza presentziala maila guztietan, hezkuntza-komunitatearekin adostutakoa, aukera-berdintasunean hezteko eskubidea bermatzeko eta klase telematikoen aldian nabarmendutako desberdintasunak orekatzen saiatzeko.
– Hezkuntza-ingurune segurua, langileen eta ikasleen osasuna bermatuz.
Horretarako, erreklamatzen dugu:


• Ikastetxe bakoitzerako kontingentzia-planak, prebentzio-zerbitzuak eginak eta inplementatuak.
• Ratioak jaistea.
• Plantillak handitzea (baita hezkuntza beharrak indartzeko ere).
• Espazio alternatiboak planifikatzea.
• Babes berezia langile zaurgarrienei.
• Zentro bakoitzean lan-osasunaz arduratzen den pertsona.
• Osasun-langileak ikastetxeetan.

 

– Irizpide pedagogikoak eta emozionalak lantzea.

– Egoera zaurgarrian dauden ikasleei arreta berezia eskaintzea.

– Langile guztion lan-baldintzetan atzera ez egitea.

– Baliabide teknologikoak jartzea ikasle eta irakasle guztientzat.

– Zerbitzu osagarriak (garraioa, jantokia, garbiketa…) egoera berrira egokitzea, erabiltzaileentzat eta langileentzat beharrezkoak diren bermeekin, eta beharrezkoak diren zerbitzu-handitzeak egitea.

– Sortzen diren egoera berriei aurre egiteko kontziliazio-neurriak.

Neurri hauek guztiak epe laburreko eta ertaineko plangintza batean zehaztea eskatzen dugu, behar duten inbertsioarekin. Neurri hauek aldarrikatuko ditugu ezarri arte.

Osasuna bermatu eskoletan
Ikasturte osorako itzulera, segurua, presentziala