LANEKO LURRALDE-ORDEZKARITZARI
(ADISKIDETZE ATALA)

ESK eta STEILAS sindikatuok honako hau esan dugu administrazio honetan:

GERTAKARIAK:

Lehena.- Lan-erreklamazio bat egiteko, administrazio-bidean akordioa lortzeko saiakera bat egin behar da, Adiskidetze Zerbitzura joz. Zerbitzu hori Eusko Jaurlaritzako Lan Saileko organoa da, eta konponbiderik ez badago, bide judizialari jarrai dakioke.
Martxoaren 14tik ekainaren lehen egunak arte, Bizkaiko Lana Adiskidetzeko Zerbitzuaren jarduera etenda egon zen, prozedura administratibo eta judizial guztiak bezala.

Sistema ekainean aldatu zen itzuleran. Desagertu egin ziren Adiskidetze Zerbitzurako aurrez aurreko hitzorduak.
Ondoren, Bizkaiko Adiskidetze Zerbitzuak programa informatiko bat ezarri zuen demandak aurkezteko, erreklamazioaren alderdi guztiak zehatz-mehatz identifikatzea eskatzen zuena.

Eta Adiskidetze Zerbitzuak enplegatzailearen etxera paperezko gutun bat bidali besterik ez du egiten. Gutun horretan jakinarazten zaio erreklamazio bat dutela “nire euskadi.net-eko karpeta elektronikoan”, eta bertara identifikazio elektronikoarekin sartzen dela.
Erreklamaziora iristeko ordenagailua, Interneterako sarbidea, sartzeko gakoa eta hedabidearen ezagutza eduki behar dira. Baldintza horietako bat ere ez da betetzen enpresa oso txiki batzuetan (garbiketa, ostalaritza, merkataritza), eta etxeko lanaren eta zaintzaren sektorean, erreklamazioen xede diren enplegatzaile gehienetan; beraz, ez dute jakin ere egiten salatuak izaten ari direnik, eta, beraz, epaiketa egin aurretik adiskidetzeko aukera guztiak murrizten dira.

Bigarrena.- Horren ondorioz, bai Esk eta Steilas sindikatuetako aholkularitza juridikoek bai Bizkaiko Etxeko Langileen Elkarteak argitaratutako datuek dakigunez, kontziliazio-zerbitzu honetan aurkeztutako erreklamazioen % 33 baino gehiago murriztu dira aurretiazko kontziliazioak.

Hirugarrena.- Ez dago informaziorik Bizkaiko Ordezkaritzan bakarrik, prozedura hori ez baita aplikatzen ez Araban, ez Gipuzkoan, ez Nafarroan, eta, beraz, indarrik gabe uzten ari da mekanismo judizial hori. PRECOk ez dio zerbitzua emateari utzi, osasun-krisia hasi zenetik bitarteko telematikoak ezarrita.
Era berean, ez dakigu Bizkaian aurrez aurreko zerbitzuari berrekin ahal izateko alternatibak bilatu direnik edo bilatzen ari direnik.

Horregatik guztiagatik, honako hau ESKATZEN DUGU:

Bizkaiko Adiskidetze Zerbitzuari beharrezko baliabideak ematea, jurisdikzio-bidera jo aurreko adiskidetze-ekitaldiak presaz egin daitezen, aurrez aurre.

Bizkaiko adiskidetze-zerbitzuak ziurtagiriak emateari uztea, alderdiei adiskidetze-ekitaldia egiteko zitaziorik egin gabe; izan ere, praktikan, indarrik gabe uzten du aurretiazko erreklamazio-bide hori, 36/2011 Legeak nahitaez bete beharrekoa; beraz, arauaren aurkako egoera da, eta segurtasun juridikorik ezaren egoera kezkagarria eragiten du sektore horretan.

Administrazioaren praktika horrek diskriminazioa eragiten du oso feminizatuta dauden sektoreetan.
Indarkeria ekonomikoa da emakumeok gizarte honetan jasaten dugun indarkerietako bat, eta administrazio honi eskatzen diogu neurri zehatzak har ditzala diskriminazio hori arintzen laguntzeko.

Idazki hau aurkeztutzat hartuta, onartua izan dadila, eta, horren indarrez eta edukiaren merezimenduz, presazko irtenbide bat onar dadila; beraz, Esk eta Steilas sindikatuek presazko bilera bat eskatu dute egoera aztertzeko.

Bilbon, 2020ko abenduaren 17an