141222 Partzuergo aldizkaria Haurreskoak Partzuergo aldizkaria 13zkia