OBRAK

EAEko legeak

1/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa.

2/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitatekoez kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzkoa.

339/2001 DEKRETUA, azaroaren 11koa, euskal herri-administrazioetako funtzionarioen administrazio-egoerei buruzko araudia onartzeko dena.

91/2005 DEKRETUA, apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoen kide bakarreko gobernu-organoak aukeratzeko prozedura arautzen duen dekretua aldatzen duena. (2005/04/25eko EHAA)

Nafarroako legeak

Istantzia orokorra

Nomina sarean ikusteko

LIZENTZIAK ETA BAIMENAK
KOADRO EGUNERATUA hemen.
Lizentziak eta baimenak Araudia, argibideak eta eskaera orriak hemen
Jardunaldi murrizketa 
Araudia, argibideak eta eskaera orriak
Eszedentziak 
Dauden eszedentzia desberdinei buruzko argibideak eta eskaera orriak 

BERARIAZKO ARAUDIA

Aniztasuna Aniztasunari nola erantzun arautzen duen Foru Agindua
Lanaldiaz Irakasleen lanaldi eta ordutegiari buruzko Foru Dekretua
Ondoko aldaketa
IBA Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen Erregelamendu Organikoa
Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoen Erregelamendu Organikoa
Eskolatzeaz Eskolatze Toki Batzordeak
Orientazioko Dekretua

 

Estatuko legeak

Berdintasun legea indarrean dago
07.3.23ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako testua.

Arlo publikoan irakasle izateko sarbideak arautzen dituen dekretua
Irakasle izateko sarbideak eta espezialitate berriak lortzeko moduak zehazten dituen arautegia onartzen duen 2007ko 276 Errege Dekretua, otsailaren 23koa. Estatuko Aldizkari Ofizialean 2007ko martxoaren 2an

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. 29-03-1995), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

LOCE. Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. (BOE 24-12-02)

LOPEGCE – Ley Organica 9/1995, de 20 de Noviembre, de la Participacion, la Evaluacion y El Gobierno De Los Centros Docentes

LOGSE – Ley 1/1990 de 3 de Octubre de 1990 – Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo

LODE – Ley 8/1985 de 3 de julio de 1985 – Ley Orgánica del Derecho a la Educación

MEC-en orrian beste hainbat informazio eta lege erreferentzia aurki daiteke

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común