2022ko ORDAINSARIAK

SOLDATAK eta PIZGARRIAK 2022

Zuzendaritza karguak eta osagarriak 1

Zuzendaritza karguak eta osagarriak 2

Destino osagarriak eta haborokinak


2021eko ORDAINSARIAK

SOLDATAK eta PIZGARRIAK 2021


2020ko ORDAINSARIAK

SOLDATAK eta PIZGARRIAK 2020


2019ko ORDAINSARIAK

1. SOLDATA AR0247 T 2019_0

5. ZUZ PIZGARRI 47TE2 T 2019_0

6. ZUZ COM ESP47TE5 2019_0

7. PIZGARRIAK 47TE1 TEA 2019_0


2017ko ORDAINSARIAK

Irakasleen taula 2017:  tablas 2017 Funcionarios-as docentes

Kargu edo funtzioengatik gehigarria: CE por cargo o funcion 2017


2016ko Ordainsariak

Tablas 2016 Funcionarios-as docentes
CE por cargo o función

Tablas 2016 Laborales docentes y educativos

Tablas 2016 Laborales del Departamento


Salario 2012
Salario 2011
Salario 2010
Salario 2009
Salario 2008
Salario 2007
Salario 2006
Salario 2005
Salario 2004
LOGSE – Prima de retiro
Complemento especifico adicional 2004

Complemento Específico || Complemento de destino

Resolución de Retribuciones || Complemento Específico