Behin betiko ebazpena

Prozeduraren behin betiko ebazpena erreklamazioak aztertu ondoren argitaratu da, IRAGARKI TAULA
http://www.hezkuntza.net/o21/o21AnunciosActivos.do
Esleipen presentziala Irailak 4 eta 5