arroba3Inforria 3- Epaitegi Gorenak ez du onartu KE-k sartutako ” incidente de nulidad”