Deialdia, hezitzaile lanpostuak, hautaproben bitartez eta aldi baterako kontratazioaren bidez, betetzeko izangaien zerrenda osatzeko, Barañaingo Udalaren Haur Eskoletan
sortzen diren premiei erantzun beharrez.