Aurreko abenduaren 20an Ministro Kontseiluak onartu zuen lege-dekretua baten bidez adingabeak zaintzeagatiko lanaldi-murrizketa hartzeko aukera seme-alabak 12 urte bete bitartean zabaltzea. Lehendik eskubide hau adingabeak 8 urte bete arte erabil zitekeen.

Luzatze hau indarrean dago 2013ko abenduaren 22tik eta Langileen Estatutuaren 37. artikuluaren 5 atalaren 1. paragrafoa aldatu du. Langileen Estatutuan txertatu denez gero langileen eskubidea da eta enpresa guztiek bete behar dute data horretatik aurrera.

pdf
Irakurri inforria 14