Nafarroako lekualdatze-lehiaketarako publikatu diren azken berrikuntzak honakoak dira; behin-behineko bakanteak, plantillak, zonifikazioa eta norberaren lanpostua desagertzeko prozedura

Deialdiari lotura zuzena

Aurtengo lekualdatze-lehiaketan berrikuntza nabarmenenak honakoak dira:

-Ingeles, frantsesa edo euskera espezialitatetan oposaketak gainditu zituzten funtzionario
probisionalek perfil lingüistikoa duten Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako lanpostuak eskatzeko aukera izango dute, beti ere beharrezko titulazioa edo habilitazioa izan beharko delarik.

-Bigarren Hezkuntzako irakasleak plaza suprimitzeko aukera izango du, beti ere bere plaza
desagertzear dagoenean eta ikastetxe, herri edota zonaldeko beste herrietarako lehentasunezko eskubidea izango du.

LEKUALDATZE LEHIAKETA ALDAKETAK