Murrizketa politikak, bostgarren urtez, sistema osoan du eragina. Horren eraginak egoera laboralena (lansarien izozketa) eta zerbitzuan dute islara. Itunpeko irakaskuntzan ere diru-partida gehienetan aurreikusten da joera.

pdfInforria 05