Lehenik eta behin, gogorarazi behar dugu 2012ko gabonetako aparteko paga lapurtu
zigutela Madrilgo dekreto baten bidez. Handik aurrera, aparteko ordainsarien
aurrerapenak aritu gara jasotzen gaur egun arte.
Eta orain zer?

Aparteko pagaren berreskuratzea-2.eusk pdf