– Destinoak hautatzeko jarraibideak
– Deitutako irakasleen behin betiko zerrendak
– Deitu ez diren funzionarioen zerrenda
– Behin betiko bakanteen zerrenda.
– Deialdien datak eta ordutegiak.

Ficha web