Taulak 2016 Irakasle funtzionarioak

CE por cargo o función

Taulak 2016 Hezkuntzako laboralak

Tablas 2016 Irakasle laboralak

Nomina berria.pdf EUS 2016

Nomina berria.pdf EUS 2016