2017-11-28 APARTEKO ORDAINSARIAREN KITAPENA KOMUNIKAZIOA