Kanpaina bateratu hau XX. mendeko laurogeita hamarreko hamarkadan bultzatu eta 2002an finkatu zen, hezkuntza-sistemaren erabateko laikotasuna lortzeko helburu demokratikoaren inguruko ekimen eta konpromiso gisa.

2023ko hauteskunde autonomiko, munizipal eta orokorren aurrean:

Adierazpen hau sinatzen duten erakunde sozial, politiko eta sindikalek dei egiten diete alderdi politiko guztiei, hezkuntza-komunitateari eta, oro har, gizarteari, hezkuntza-sisteman laikotasunprintzipioa erabat ezartzea lortzeko helburu demokratikoa gauzatzeko, ikasleen kontzientzia-askatasuna eta arrazoi ideologiko edo kulturalengatiko segregaziorik eza ziurtatzeko eskola-eremuan.

Dagoeneko 20 urte baino gehiago dituen kanpaina horren esparruan, ekimen, interpelazio politiko eta legegintza-proposamen ugari egin dira txandakako gobernu bakoitzaren aurrean eta Diputatuen Kongresuaren aurrean. Eta planteamenduaren bat-etortzeak ez dira – orain arte – hezkuntza-sistemaren erabateko laikotasuna bermatzeko gai diren nahitaez bete beharreko lege-arauetan amaitu.

Testuinguru horretan, berriro berresten dugu 2018ko otsailaren 22an Kongresuko Hezkuntza Batzordean onartutako legez besteko proposamena indarrean dagoela, kanpaina bateratu honen ekimen baten ondorioz, eta Gobernuari eskatzen diogu:

A-Eskolak erakunde publiko gisa izan behar duen ezinbesteko izaera laikoa bermatzea, erlijio konfesionala hezkuntza-sistema ofizialetik kanpo utziz, hau da, curriculumetik eta eskola-esparrutik kanpo.

B-Espainiako Estatuak Egoitza Santuarekin egindako akordioak eta beste erlijio-konfesio batzuekin ildo berean sinatutakoak adierazi eta indargabetzea, eta gobernua agindu hori betetzeko jardutera behartzea.

Zoritxarrez, Gobernuak ez zuen Mozio hori kontuan hartu, eta bere garaian Legebiltzarreko talde batek ere ez zuen erreklamatu, oposizioan zegoela- Hezkuntza Batzordean onartu zutena. Egungo gobernu-koalizioaren gobernu-akordioetan ere ez zen hori aipatu, ezta LOMLOE izapidetzean eta onartzean ere.

LOMLOE onartu eta abian jarri ondoren, zalantzak ditugu itunpeko ikastetxe pribatuetan Balio Zibikoetan eta Etikoetan oinarritutako Hezkuntza irakasgai berriaren ideario propioa (gehienak katolikoak) aplikatzeari buruz. Ikasgai hori Lehen Hezkuntzako ikasturte batean eta Bigarren Hezkuntzako beste ikasturte batean emango da. Kezkatzen gaitu, halaber, autonomia-erkidegoak eta autonomia-erkidegoak ematen ari diren alternatibaren aplikazioak, eta ikastetxeetan erlijioa eskatzen ez duten ikasleei (beraien autonomian). Lehen berriak honako hauek dira: salbuespenak salbuespen, oso orokorki dago halako iskanbila eta nahasmen handi bat gai honen inguruan.

Estatuaren hezkuntza-politikaren gabeziak larriagotu egin dira hezkuntza-politikaren presentziak eta eraginak eskuin muturra parlamentu autonomikoetan, eta are gobernu batzuetan sartzea ere, itxaropenik gabeko panorama marrazten du: alde batetik, irakaskuntza merkantilizatzeko eta pribatizatzeko prozesuak areagotzen dira, bai irakaskuntza publikoa prekarizatzearen bidetik, bai sektore pribatuari laguntzeko neurrien bidez, gehienak Eliza katolikoaren kontrol ideologikoaren pean. Bestalde, ikastetxe publikoetan gotzainek izendatutako pertsonak mantentzen dira, erlijio-eskolak emateaz gain, hezkuntza-komunitatea kristautzeko eta erlijio-proselitismoa egiteko. Horri guztiari gehitu beharko litzaioke ikastetxe publikoetan gutxiengo erlijioen ordezkariak sartzea, gero eta gehiago, proselitismoa egiteko asmoz.

Horrek guztiak kalte larri bikoitza dakar ikasleentzat, alde batetik, arrazoi ideologikoengatik oso txikitatik (hiru urtetik aurrera, hain zuzen ere) banantzen direlako haurtzaroko hainbat hitzarmen urratuz, eta horri gehitu behar zaio arrazoi ekonomiko eta sozialengatiko segregazioa, pribatizazio-politiken ondorioz.

Azken hezkuntza-erreforma hori onartu eta abian jarri ondoren, zeinak ez baitio Hezkuntza Sistemaren dimentsio osoaren laikotasunari heltzen, beherago zerrendatzen diren erakundeok indar handiagoz eusten diogu honako hauen aldeko borrokari:

A- Irakaskuntzaren benetako laikotasuna bermatzea eta horretarako behar beharrezkoa da:
1-Erlijio konfesionala irakaskuntzatik berehala atera behar da.
2-Ez finantzatu -diru publikoarekin- doktrinamendu erlijiosoa inongo ikastetxetan.
3-Irakaskuntzako Sare Publikoa sustatzea, funtsezkoa baita guztion hezkuntzarako eskubidea egituratzeko, funts publikoak era guztietako interes pribatuetara desbideratzea saihestuz, arian-arian.

B- Vatikanoarekiko Akordioak indargabetzea, Eliza Katolikoak oraindik ere aldarrikatzen dituen pribilegioen legezko oinarria delako, batez ere hezkuntza-sistemaren barruan, nahiz eta eduki antidemokratikoei gero eta gaitzespen sozial eta politiko handiagoa izan. Era berean, eskolan erlijioa irakasteko aukera ezartzen duten beste konfesio batzuekiko akordioak baliogabetu beharko dira.

Horregatik guztiagatik, hurrengo hauteskundeetara aurkeztuko diren alderdi eta koalizioei KONPROMISOAK eskatzen dizkiegu, Haurren Eskubide oinarrizkoenetan oinarritutako printzipio konstituzionalak babesteko, hala nola eskola-eremuan kontzientzia askatasuna eta arrazoi ideologiko eta sozialengatik ez bereiztea.Horretarako, erlijioa hezkuntza-sistematik ateratzeko konpromisoa hartu behar dute, eta horrek jarduera politikoak eta legegintza-neurriak eskatzen ditu.

 

 

2023ko ADIERAZPENA (berariaz) babesten duten erakundeak:

EUROPA LAICA
STEs-i – Confederación de Sindicatos de Trabajadores/as de la Enseñanza
FE-CCOO – Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Enseñanza UGT Servicios Públicos
FECGT – Federación de enseñanza de CGT
STEM – Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza de Madrid
STE–CLM – Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza de Castilla – la Mancha
STECyL – Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza de Castilla y León
STERM Intersindical Región Murciana – Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana
USTEA – Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras en Andalucía (Educación)
SUATEA – Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Asturias
STEC – Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria.
STEA-i – Sindicato de Trabajadoras/es de la Enseñanza de Aragón
STEG – Sindicato de Traballadoras y Traballadores do Ensino de Galiza
STEILAS – Euskal Herriko Hezkuntzako Langileen Sindikatua
FE-CCOO Madrid
CGT – Sindicato de Enseñanza de Madrid
REDES CRISTIANAS
CCBM – Cristianas y Cristianos de Base de Madrid
Católicas por el Derecho a Decidir
UAL – Unión de Ateos y Librepensadores
AMAL – Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores
MHUEL – Movimiento hacia un Estado Laico
FAL – Fundación Acción Laica (Aragón)
Laikotasuna (Gipuzkoa)
HL – Hezkuntza Laikoa Elkartea (Bizkaia)
Fundació Ferrer i Guàrdia
MRP – Movimientos de Renovación Pedagógica (Madrid)
Movimiento Social por la Escuela Pública de Asturias 

Asamblea Marea Verde Madrid
CIDESPU – Ciudadanas en Defensa de la Escuela Pública de Móstoles
Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez
Plataforma por la Escuela Pública de Móstoles
FAPAR “Juan de Lanuza” – Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón
FAPA “Miguel Virgós” – Federación Asturiana de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Enseñanza Pública del Principado de Asturias
EHIGE – Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Konfederazioa
CODAPA – Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública
FAPA María Moliner – Albacete
Frente de Estudiantes
Estudiantes en Movimiento
FADEA – Federación de Asociaciones de Estudiantes de Aragón
Estudiantes en Defensa de la Universidad (Aragón)
Fundación Democracia Activa
AFA – Asociación Feminista de Asturias
Colectivo Escuela No-sexista de Asturias
Club de Amigos de la UNESCO de Madrid
Izquierda Republicana
Izquierda Castellana Asamblea Local de Móstoles