ESKAINTZA:

Irakasle finkoentzat eta irakastordu barneko ikastaroak:

  • U3, R300, R400, R600 eta R900 ikastaroak.

Irakasle finko eta ez finkoentzat irakastorduz kanpoko ikastaroak:

  • AU eta EU ikastaroak udan eta A eta E ikastaroak ikasturtean zehar

Hezkuntza bereziko lan-legepeko hezitzaileak eta 0-3 bitarteko irakasle
edo hezitzaileentzat irakastorduz kanpoko ikastaroak:

  •  AU eta EU ikastaroak udan eta A eta E ikastaroak ikasturtean zehar

ESKABIDEA EGITEKO EPEA:
Apirilaren 19tik maiatzaren 11 arte, biak barne (on-line hezigunean).

Informazio gehiago Hezkuntzako webean https://labur.eus/erXE9