Cartel eus (def)

Datu globalak

Balorazioa euskeraz

EHU-UPV. Emaitzak

Emaitzen balorazioa irakurri

hauteskunde sindi delegatuak ezuni

Araba Irakasleak
Araba laboralak 

Bizkaia Irakasleak
Bizkaia Laboralak

Gipuzkoa Irakasleak
Gipuzkoa haurreskola 
Gipuzkoa laboralak

04. Flyer euskera(1)_Page_2 04. Flyer euskera(1)_Page_4 04. Flyer euskera(1)_Page_6

02. flyer bilingüe_Page_2 02. flyer bilingüe_Page_4 05.Voto por correo A4 mahaiak_Page_1 A4 mahaiak_Page_2A5 gogoratu_Page_1

Voto correo partz

Gipuzkoa haurreskola (def)