pdf
Inforria 23: Euskadiko  Hitzarmenak indarrean darrai