COVID-19RI AURRE EGITEKO ZUZENEKO DIRULAGUNTZAK 2021-22

EHAAn argitaratu dira 2021-22 ikasturtean hezkuntza-ituna indarrean duten
ikastetxeentzako zuzeneko diru-laguntzak, Gobernu Kontseiluak uztailaren 27an
egindako bilkuran COVID-19aren aurkako prebentzio-protokoloek eskatutako neurri jakin
batzuk aplikatzearen ondoriozko gastu gehigarriak finantzatzeko. Dirulaguntzaren
zenbatekoa 37.565.167 eurotara igo da, hau da, % 2,76 eguneratu da urte arteko KPIa
alikatuz.
Zuzeneko diru-laguntza horiek honako hauetarako dira: plantilla handitzeko,
ordezkapenak egiteko eta garbiketa lanak egiteko, baldin eta COVID-19aren ondoriozko
protokoloekin lotuta badaude, eta material informatikoa erosteko edo alokatzeko.
Laguntza publiko gehienek ez bezala, enpresek ez dute eskaerarik egin behar, baizik eta
dagoeneko jasotzen dituzten itunen araberako laguntza emanda dute.
Ikastetxeetako ohiko langileek COVID-19aren aurkako protokoloak ez dituzte jasan
behar, beren lanaldiak gainkargatuz eta ordezkapen ugari eginez. Egoera hori salatu
dugu, argi dago hori ez dela horrela izan behar, eta are gutxiago dirulaguntza jaso
duten ikastetxeetan. Zure ikastetxeak jasotako kopurua hemen kontsulta dezakezu.
STEILASek jarraituko du patronalei eskatzen laguntza publiko horiek irakasle berriak
kontratatzeko edo egun dauden irakasleen ordu kopurua handitzeko erabil daitezela,
COVID-19aren aurkako protokoloak (garbiketakoak barne) pertsona horiek aurrera
eraman ditzatela, eta COVIDek eragindako bajetan ordezkapenak lehen egunetik egin
ditzatela.

SUBVENCIONES DIRECTAS PARA MEDIDAS POR COVID-19 2021-22

El pasado 20 de agosto se publicaron en el BOPV las subvenciones directas a los centros
docentes con concierto educativo en vigor, para financiar los gastos adicionales derivados
de la aplicación de determinadas medidas exigidas por los protocolos de prevención
frente al COVID-19 durante el curso 2021-22, que aprobó el Consejo de Gobierno en su
sesión celebrada el día 27 de julio. La cuantía destinada a sufragar estos gastos asciende
a 37.565.167 euros con una actualización respecto a la del curso pasado del 2,76 % en
referencia al IPC interanual.
Estas subvenciones directas son para incremento de personal, sustituciones y limpieza
exclusivamente relacionados con los protocolos por COVID-19 y para la adquisición o
arrendamiento de material informático. A diferencia de la mayoría de las ayudas públicas,
las empresas no tienen que hacer una solicitud sino que ya tienen concedida la ayuda en
función de los conciertos que ya reciben.
En los colegios los protocolos por COVID-19 no deben ser soportados por el personal
habitual de los centros, sobrecargando sus jornadas y realizando infinidad de
sustituciones. Hemos denunciado esta situación, está claro que esto no deber ser así, y
mucho menos recibiendo estas ayudas tan cuantiosas. Puedes consultar la cantidad que
ha recibido tu centro clicando aquí
STEILAS va a seguir exigiendo a las patronales que estas ayudas públicas se usen en la
contratación de nuevo personal docente o aumento de horas del existente, para que
esas personas lleven adelante los protocolos por COVID-19, incluidos los de la limpieza, y
que realice las sustituciones durante las bajas por COVID desde el primer día.