Irakasle zerrenden baremazio-birbaremazio prozesua martxan dagoenez, zurekin baliagarria izango zaizun informazioa partekatu nahi dugu.